Search
>
Products
Chinese Pinyin:
Ding’erhuangsuan Xiangandan’ansuan
Molecular formula:
C15H23N6O5S+•C4H9O6S2-•0.65C4H10O6S2
CAS:
101020-79-5
Molecular weight
758.55
Character:
White or off-white Powder
Chinese Pinyin:
Dantuoyesuan Sijitang Shenjingjieganzhina
Molecular formula:
C73H130N3NaO31 or C75H134N3NaO31
CAS:
37758-47-7
Molecular weight
1568.84 or 1597.18
Character:
White or off-white Powder or liquid
Page up
1